Mezi nimi i Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
Celkem třináct dětí ze dvou prvních tříd bohdanečské základní školy si jako nepovinný předmět zvolilo tuto královskou hru, jejíž pravidla a tahy poznávají za pomoci šachové cvičebnice Pata a Mata.
V tomto čase již děti ovládají hru v dostatečné míře i samy a podle slov jejich učitele Martina Červeného dokáží porazit i vlastní rodiče. „Cílem projektu není vychovat šachové velmistry, ale rozvíjet u dětí mj. logické myšlení, plánování, představivost a samostatné řešení problémů. Jsem přesvědčen o tom, že šachy pomáhají nejen k lepším výsledkům ve škole, ale celkově k dobrému rozvoji osobnosti dětí," říká Martin Červený.

Základní a nezbytné hráčské potřeby jako šachové soupravy, magnetickou nástěnnou šachovnici a pracovní sešity poskytl Šachový svaz České republiky, Ostatní náklady zajišťuje škola a její zřizovatel, Město Lázně Bohdaneč. Malí šachisté i jejich rodiče si hru oblíbili natolik, že žádají její pokračování i v dalším školním roce. Dokonce se spekuluje o otevření dvou hodin, přičemž jedna by byla pro začínající prvňáčky a druhá navazující pro žáky stávající.