Tak trochu jako natáčení dalšího legendárního filmu Ropáci připomínala včerejší společná cesta aktivistů hnutí Greenpeace a skupiny novinářů po vodě řeky Labe. S trojicí motorových člunů jsme po proudu dojeli až k Lánům na Důlku a většina z nás nevěřila vlastním očím ani vlastnímu nosu. Strouha vedoucí přímo z areálu odkališť totiž barví vodu do fialova. Prý teče rovnou z čističky.

Tady se provádí první odběr vzorků vody. Další odběr už se uskutečňuje přímo na pozemcích chemičky. Aktivisté v ochranných oblecích spouštějí jednu svou kolegyni v obdobě zorgbingové koule přímo na hladinu odkaliště, kam ústí odpady z výroby berev. Chrlí je sem jako hustou hnědou tekutinu odpadní potrubí.

Greenpeace vyrazili na Labe s projektem DETOX tour 2011 – monitorovací turné které má upozornit na znečištění vodních zdrojů. Problémem je v tomto případě textilní průmysl – respektive toxické chemikálie, které výrobci používají. Konkrétně jde o nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty. Za těmito exotickými termíny se skrývají látky, které narušují funkci hormonů – zejména těch, které ovlivňují plodnost.

Přestože jsou nonylfenol i nonylfenol ethoxyláty v Evropské unii a České republice zakázány, stále unikají do řek. Velmi pravděpodobnou příčinou je právě textilní zboží. Odpověď na hádanku kudy se do řek zakázané látky dostávají je – dovoz textilu třeba z Číny. Podle studie Greenpeace nazvané Špinavé prádlo II byly tyto jedy nalezeny ve 52 výrobcích z 78 testovaných. Stačí pak jen takové oblečení vyprat a problém je na světě.

V Pardubicích však pro Labe představují nebezpečí zejména staré ekologické zátěže. Celkový objem odpadů nebezpečných látek na skládkách v Synthesii Semtín se odhaduje na více než jeden milion tun. Skládky, kde jsou uloženy nejsou vzhledem ke svému stáří ani opatřeny žádnými těsnícími prvky a tak dochází k postupnému prosakování jedů do podzemních vod i samotného koryta Labe.

Greenpeace se vrací na místo činu

„Ze starých ekologických zátěží představuje toto místo pro Labe stále největší riziko. A to i přesto, že se stát zavázal k jeho vyčištění už před dvaceti lety. Může za to chaos při řešení problematiky starých ekologických zátěží a liknavost úřadů,“ prohlásil Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Greenpeace dnes zaslalo otevřený dopis premiéru Petru Nečasovi s výzvou, aby přehodnotil stávající superzakázku na likvidaci starých ekologických zátěží a zasadil se o vytvoření nových pravidel, která povedou k rychlému a transparentnímu řešení tohoto vleklého a naléhavého problému. Greenpeace požaduje, aby byl do konce 1. čtvrtletí roku 2012 zveřejněn závazný harmonogram sanací nejrizikovějších míst.

Do Pardubic dorazil i výkonný ředitel Greenpeace ČR, Čestmír Hrdinka. "Dnes se vracím doslova na místo činu. V roce 1997 jsem v Greenpeace vedl toxickou kampaň. Z odkaliště Lhotka tehdy vytékala nečištěná odpadní voda přímo do Labe a nám se podařilo, přimět Synthesii, aby tuto páchnoucí rudofialovou tekutinu před vypuštěním čistili. Místa, jako je toto, dokazují, že naše práce má smysl," vzpomíná Hrdinka a doplňuje: "Nicméně se zdá, že v zacházení s nebezpečnými chemikáliemi se naše společnost z předchozích chyb poučila jen velmi málo. Je potřeba důsledně používat princip předběžné opatrnosti, a nikoli později řešit, jak se toxických látek za velké peníze zbavit. Chemikálie narušující funkci hormonů jsou toho dobrým příkladem."

VÍCE O KAMPANI DETOX TOUR NAJDETE NA STRÁNKÁCH GREENPEACE.ORG