Děti by rozhodně nechtěly, aby se tento areál boural, nepreferují ani jeho využití pro administrativní nebo komerční účely.
„V převážné většině se děti shodují, že automatické mlýny by měly být veřejným prostorem.  Chtěly by tu mít například kluby, kde by se mohli scházet, knihovnu, výstavní prostory, velký společenský sál, padl i návrh zřídit v nich muzeum mlynářství, nebo třeba zoo či operu. Mají spoustu zajímavých nápadů. Že by mladí lidé chtěli mít v Pardubicích operu, jsme zaznamenali již několikrát," řekla Martina Myslilová, z odboru školství, kultury a sportu pardubické radnice.

Výsledky průzkumů mezi osmáky a deváťáky patnácti pardubických škol prezentovali jejich zástupci přímo ve Winternitzových automatických mlýnech. Právě v této památce se totiž na přání dětí konalo říjnové jednání Dětského parlamentu.  „S názory dětí na budoucnost areálu automatických mlýnů seznámí náměstek pardubické primátorky František Brendl městské zastupitele, dotazníky dostane k dalšímu využití i iniciativa Mlýny městu!," uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.

Jednu z nejvýznamnějších staveb moderní architektury v regionu – automatické mlýny – projektoval pro rodinu Winternitzů Josef Gočár. Vybudovány byly v letech 1910 až 1925 a dodnes jsou jednou z dominant Pardubic.
Letos v nich skončil provoz a společnost, která je vlastní, nabízí areál k prodeji.
Neformální sdružení Mlýny městu! usiluje o to, aby z architektonické památky vzniklo centrum kultury, umění a vzdělávání.