Radní ocenili zejména úspěšné sloučení zařízení ve Veské se zařízením v Holicích a také snahu předcházet nutnosti odebrání dětí z rodin.

Pro děti, které musí z důvodu sociálních a zdravotních problémů, týrání, či zanedbání opustit dosavadní rodinu, získalo centrum za působení ředitelky Tauberové mimo jiné byt v Pardubicích. V něm mohou děti pobývat s „tetami“ v běžném prostředí a získávat návyky, které by v ústavním centru získávaly jen těžko. Většina dětí se po čase vrací k rodině, některé však pokračují do dětského domova nebo k pěstounům.

Dětské centrum Veská je zařízení pro ohrožené děti a rodiny. Přijímá opuštěné, zanedbané, týrané, ale i zdravotně hendikepované děti od narození až do věku 18 let. Pečuje také o nezletilé těhotné a maminky s nařízenou ústavní výchovou a pomáhá i dospělým maminkám s dětmi v nouzi či krizi a rodinám, které se ocitnou v tíživé a problematické situaci.