„Zajímá je současný stav, ale zejména budoucnost jedné z nejvýznamnějších památek moderní architektury v regio᠆nu, která po 101 letech přestala sloužit svému původnímu účelu," uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Dotazník pro žáky

„Na úvodním setkání parlamentu v září si děti volily témata, kterými by se chtěly zabývat. A právě problematika Automatických mlýnů je velmi zaujala a měly potřebu se vyjádřit," řekla koordinátorka činnosti Dětského parlamentu Martina Myslilová. Na základě toho vznikl nápad na dotazníkové šetření, které děti prováděly u spolužáků z osmých a devátých tříd.

Výsledky budou zástupci patnácti pardubických základních škol prezentovat právě na schůzce ve mlýnech.
Anonymní anketa leccos napoví nejen o vztahu dětí ke stavbě, patřící k architektonickým skvostům Pardubic, ale také o jejich představách o dalším využití mlýnů, o tom, co by v nich mělo být, jaké aktivity by se v nich měly rozvíjet. „S názory dětí na areál Automatických mlýnů seznámí náměstek primátorky František Brendl městské zastupitele. Dotazníky dostane k dalšímu využití i iniciativa Mlýny městu," informovala náš Deník Martina Myslilová.

Areál k prodeji

Automatické mlýny projektoval pro rodinu Winternitzů Josef Gočár. Vybudovány byly v letech 1910 – 1925 a dodnes jsou jednou z dominant Pardubic. Letos v nich skončil provoz a společnost, která je vlastní, nabízí areál k prodeji. Neformální sdružení  Mlýny městu! usiluje o to, aby z architektonické památky vzniklo centrum kultury, umění a vzdělávání.