Onemocnění ledvin je relativně časté onemocnění. Zhruba každý desátý člověk trpí nějakou formou chronického onemocnění ledvin. Pokud ledviny definitivně vypoví svou funkci, krev musí být filtrována během pravidelných dialyzačních procedur. Návštěvy dialyzační jednotky se tak stávají nezbytnou součástí života pacientů. Znamená to pro ně dojíždění zpravidla třikrát týdně na čtyř až pětihodinovou léčbu.

V Pardubicích se nachází dvě dialyzační střediska, kde poskytují život zachraňující léčbu pacientům s chronickým onemocněním ledvin. První z nich - v prostorách polikliniky Kolf na Masarykově náměstí - si vloni připomnělo třicáté výročí od svého založení. Druhá dialýza, v areálu Pardubické nemocnice, byla uvedena do provozu v roce 1994.

V Pardubicích se staví a stavět bude. Vizualizace „Čtvrť Nová Tesla“.
Daň z nemovitosti od letoška stoupla. Kolik letos zaplatí obyvatelé Pardubic?

Vznik střediska v pardubické nemocnici nebyl jednoduchý. „Vznik tohoto dialyzačního střediska iniciovala lékařka Zuzana Pavlíková, která vedla nefrologickou ambulanci, společně s primářem interního oddělení Josefem Hájkem. Dlouho se jim však nedařilo získat podporu od vedení nemocnice," píše se o počátcích dialýzy ve zprávě společnosti Fresenius Medical Care, která toto střediska v současné době provozuje. Teprve po roce 1989 se situace změnila a začaly se hledat vhodné prostory ve stávajících budovách. Nakonec však bylo rozhodnuto o výstavbě nového pavilonu. 

Dialyzační středisko bylo otevřeno v lednu 1994 s šesti chronickými, jedním akutním lůžkem a nefrologickou ambulancí. Provoz byl zpočátku určen pouze pro chronické pacienty, postupně ale byly zavedeny akutní hemodialýzy, hemoperfuze a moderní metody náhrady ledvin hemodiafiltrace a online hemodiafiltrace. Postupně přibývaly i další metody a kvůli narůstajícímu počtu výkonů muselo být dialyzační středisko rozšířeno.

Výsun největšího lanového mostu v Česku začal
Výsun největšího lanového mostu v Česku začal. Labe má překlenout do léta

V červenci 1999 převzala středisko společnost Fresenius Medical Care. Došlo k modernizaci střediska a později také z důvodu nedostačující kapacity k jeho dalšímu rozšíření o dialyzační sál s pěti lůžky.

Lékaři a zdravotní sestry se na Pardubicku starají o téměř 220 pacientů v chronickém dialyzačním programu a o zhruba 2 200 pacientů v rámci ambulantní péče v nefrologických ambulancích.

„V současné době disponuje středisko kapacitou 18 lůžek pro chronické hemodialyzační pacienty. Dále zajišťujeme péči o pacienty provádějící peritoneální a domácí hemodialýzu,“ uvedl MUDr. Tomáš Zahradníček, primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Pardubicích. „Provoz střediska je nepřetržitý, v pohotovostní službě zajišťujeme akutní hemodialýzy a plasmaferezy pro Pardubickou nemocnici na akutních lůžkách zde na středisku, ale i na interní JIP, ARO, neurologické a chirurgické JIP. Pro všechna oddělení Pardubické nemocnice zajišťujeme nefrologická konzilia,“ dodal Tomáš Zahradníček. 

V Pardubickém kraji má společnost Fresenius Medical Care celkem pět dialyzačních středisek – kromě toho v Pardubické nemocnici ještě v prostorách polikliniky Kolf na Masarykově náměstí v Pardubicích, v Chrudimské nemocnici, Vysokomýtské nemocnici a v Hlinsku.

(S využitím tiskové zprávy)