Dialýza je druh léčby nahrazující činnost ledvin, které přestaly vykonávat svoji funkci. Je potřeba ve chvíli, kdy dojde k chronickému selhání ledvin. Pacienty s trvalým selháním ledvin není možné zcela vyléčit, a proto musí někteří i třikrát týdně docházet na dialýzu.

„Rekonstrukce střediska se netýkala pouze samotné budovy, ale také technologického vybavení,“ řekl David Prokeš, ředitel společnosti, která středisko provozuje.

„Jsme rádi především za nejmodernější dialyzační monitory, které minimalizují nežádoucí komplikace, jež se mohou vyskytnout při vlastním dialyzačním výkonu. Při léčbě je dosahováno jak vysokého komfortu pro pacienta, tak vysoké účinnosti odstraňování toxických látek vznikajících nedostatečnou funkcí ledvin, a to při splnění požadavků na co nejvyšší bezpečnost léčebného výkonu. Průběh léčby se ukládá do počítače, což umožňuje zpětnou kontrolu,“ konstatovala primářka dialyzačního střediska Zuzana Pavlíková.

V současné době má oddělení přes padesát pacientů v chronickém programu. Zároveň přijímá také akutní případy. Počet lůžek se po rekonstrukci zvýšil z původních sedmi na deset.

O pacienty pečují tři lékaři a patnáct zdravotních sester. „Je to zajímavá práce i pro sest〜ry. Přináší jim určitou samostatnost v rozhodování, ale zároveň také velkou míru zodpovědnosti. Práce na dialyzačním oddělení je však náročná na sebevzdělávání, protože se technické vybavení neustále vyvíjí,“ vysvětlila Zuzana Pavlíková.

„Sestry jsou u nás spokojené. V posledních letech se nestalo, že by nám nějaká odešla kvůli nespokojenosti,“ dodala primářka.

Dialyzační středisko s nefrologickou ambulancí bylo uvedeno do provozu v roce 1994 jako součást pardubické nemocnice. Od roku 1999 přešlo do vlastnictví soukromé společnosti, která ho provozuje dodnes. „Tehdejší vedení nemocnice zjistilo, že na provoz dialyzačního střediska je zapotřebí hodně peněz, proto začalo jednat se soukromou firmou. Zpočátku jsem pochybovala, že to bude fungovat. Nyní po devíti letech vidím, že šlo o dobré rozhodnutí,“ pravila Zuzana Pavlíková.

V Pardubicích existuje ještě jedno středisko starající se o pacienty, kteří mají problémy s ledvinami – na poliklinice.

Tereza Harbichová, Lukáš Dubský