V roce 1993 šlo o první dialýzu v pardubickém okrese. Otevřena zde byla rovněž nefrologická ambulance a poradna pro transplantované pacienty. Z počátku bylo dialyzováno pouze devět pacientů, ale jejich počet postupně narůstal. Dnes pardubické středisko disponuje kapacitou 11 lůžek, poskytuje péči více než třem desítkám pacientů a každý měsíc provede 380 hemodialyzačních výkonů.