Již druhé diskuzní setkání o budoucí podobě parku na Vinici, staré vojenské plovárny, se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince v sále budovy bývalé plovárny. O půl páté odpoledne začne debata, jejíž tématem bude rozpracovaná dokumentace pro územní řízení. Ta vznikla na základě studie zpracované odborem hlavního architekta.

„Do dokumentace jsou postupně zapracovávané připomínky místních sportovních oddílů, občanských sdružení a dotčených orgánů státní správy, které vzešly z našeho prvního setkání v září," sdělil Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta.

Rekonstrukce se týká i klubu vodáků

Zástupci projektanta, kterým je firma Prodin, ve spolupráci s městskými architekty zároveň představí své plány řešení prostoru parku a objektů.
Projekt Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna  navazuje na snahu města postupně revitalizovat městské parky vázané na Chrudimku a zároveň vrátit veřejný život na nábřeží řek.
„Park má výrazně osobitý přírodní charakter a je volným přechodem městské zeleně do krajiny vázané na Chrudimku," vysvětlil Štěpán Vacík.

Město chce na realizaci projektu získat peníze z Integrovaného plánu rozvoje města. Součástí rekonstrukce mají být i dva objekty Klubů vodáků a turistů (klubovna a zázemí vodáků), které se nacházejí na městských pozemcích. To proto s tímto sdružením intenzivně jedná o bezúplatném převodu objektů do majetku města, aby mohly být součástí evropského projektu.
Park Vinice – stará vojenská plovárna leží na levém břehu Chrudimky pod nemocnicí. Za první republiky sloužil jako uzavřená vojenská plovárna, která byla součástí areálu železničního vojska. Z tohoto období zůstal v parku zachovaný společenský objekt a zbytky technických  zařízení.

Park je využívaný, ale zanedbaný

Prostor je dnes ovšem ve velmi zanedbaném stavu, který je způsoben absencí údržby a nejasným záměrem využívání parku. Problémem je neexistence inženýrských sítí a nedostatečné propojení parku s okolím.
Přesto je park stále hojně využíván, a to především aktivními oddíly vodních turistických sportů a střelců, kteří zde mají své sportovní zázemí. Téměř celé území je v majetku města, část břehů je ve správě Povodí Labe. (mm)