Milují rákos, velký výběh a klid od člověka. Řeč je o divokých koních, kteří se pasou také v přírodní rezervaci na Pardubicku. Ochránci přírody je sem přivezli, aby napomohli obnově biodiverzity okolo vyschlého rybníka Baroch.

Stejnojmenná rezervace se stala jejich domovem teprve nedávno, jedenáctka koní sem byla převezena z Milovic a z Hradce Králové. „Jakmile zvířata vystoupila v nové lokalitě z přepravníku, začala ji prozkoumávat,“ popsal první kontakt s neznámým výběhem Dalibor Dostál z organizace Česká krajina, která koně z Milovic darovala. Rákos byl pro koně novinkou. V Milovicích byli zvyklí na suchý a savanovitý terén, kde rákos za celý život nepotkali. „Velmi jim zachutnal a ihned ho začali spásat,“ dodal Dostál.

Člověka divoký kůň nepotřebuje

V nové rezervaci na koně kromě chutného překvapení v podobě rákosu čekal i nezvyklý terén – kopyta se jim začala bořit do vlhké a bažinaté půdy. Ještě nedávno tu totiž býval rybník, který ale vlivem klimatické změny a velkého sucha v posledních letech vyschl, a celá plocha zarostla rákosem a agresivními druhy. Divocí koně mají pomoci s jejich spásáním a údržbou ploch, zatímco si ochránci přírody lámou hlavu nad tím, jak do lokality vrátit vodu. Právě kvůli vlhkému prostředí jsou divocí koně ideální možností, jak se o rezervaci starat, jelikož jsou z volné přírody zvyklí na ledacos. „Když bychom do tohoto prostředí pustili obyčejného přešlechtěného koně, tak bude mít hnilobu kopyt, nebude mu tam chutnat, bude mít koliky a neustále bude potřebovat veterináře. Divoký kůň je zocelený z přírody, která se s ním nemazlí a nepotřebuje lidskou pomoc, je bezúdržbový,“ vysvětlil David Číp z organizace ČSOP Jaro Jaroměř, která o lokalitu pečuje.

Tato zvířata nepotřebují žádnou péči, jsou naprosto samostatná a nevyžadují ani péči veterináře nebo odčervování. „Jediné co potřebují, je dostatek potravy a voda,“ dodal Číp. Obojí si ale v lokalitě najdou sama. Přestože se jim v české krajině daří, úplně divoce žít nemohou. Obývají totiž velké plochy a z jejich volného pohybu by byli zaskočení místní řidiči. Proto v rezervací žijí za elektrickým ohradníkem.

Navrátily se vzácné druhy ptáků

Divocí koně jsou pro člověka nejlepším a nejlevnějším řešením, jak se starat o přírodní lokality, které zarůstají agresivními druhy, jež vytlačují přirozené a vzácné rostliny i živočichy. V přírodní lokalitě Na Plachtě u Hradce Králové, kde se koně pasou necelé tři roky, ochranáři již pozorují pozitivní změny. „Za tu dobu zde koně biodiverzitu razantně zvedli, pozorujeme tu nyní výskyt drabčíka huňatého nebo dudka chocholatého, který je vázaný na koňský trus,“ vysvětlil Číp. Trus divokých koní vyhledávají larvy, které jsou pro dudka potravou. Na běžných pastvinách se ale tyto larvy, tudíž ani dudek, který je jedním z nejvzácnějších ptačích druhů, nevyskytují kvůli odčervování šlechtěných koní. Antiparazitika jsou pro brouky i jejich larvy prudce jedovatá, avšak trus divokých koní je díky absenci odčervování neobsahuje.

Pozitivní vliv na výskyt více druhů ptactva mají divocí koně také na Josefovských loukách u Jaroměře. Některá místa začínají být ale přepasená, proto se výskyt koní musí po čase omezit. Tři koně tak z hradecké Plachty odcestovali právě na Pardubicko.

Infoblok: Divocí koně byli v Evropě v minulých staletích vyhubeni, avšak jejich geny přežily v některých primitivních plemenech koní. Jedním z nich je Exmoor pony pocházející z britských ostrovů, kde toto plemeno od konce doby ledové téměř nedoznalo změn. Z Anglie bylo několik těchto koní přivezeno České republiky v roce 2015.