Dluh vznikl v průběhu 90. let, když si Luděk Král, tehdejší majitel Radia Life, pronajal od města pozemky a neuhradil z nich nájemné. Jeho výše činí 234 tisíc korun. V roce 2005 Luděk Král převedl tento dluh ze sebe jako fyzické osoby na Radio Life – po dohodě s městem, že dluh bude uhrazen formou odvysílání reklamních a mediálních příspěvků. Ještě v roce 2005 však Luděk Král prodal své rádio skupině Media Marketing Services (MMS). „Noví majitelé rádia se o existenci dluhu dozvěděli až od zástupců města,“ říká mluvčí radnice Michal Zitko.

Po několika jednáních mezi městem a novými dlužníky došlo k předběžné dohodě, kterou mělo posvětit zastupitelstvo a doporučovala mu to i rada města. MMS by dluh odpracovalo formou příspěvků pro město, především v rádiích OK a Fajn Life, noví majitelé rádia však na druhou stranu požadovali po městu vstřícnost a odpuštění úroků z prodlení, jež dosáhly tří set tisíc korun. Při hlasování se však nenašel potřebný počet hlasů, a to pouze o jeden jediný. Zastupitelstvo města Pardubic tak prominutí příslušenství dluhu nepožehnalo a stále trvá na uhrazení již více než půlmilionové částky.