Zhruba 8400 žáků usedlo včera do lavic sedmnácti městských základních škol v Pardubicích.

Poprvé se do školy s taškou na zádech vydalo 
na 1100 dětí, což je zhruba stejně jako v loňském roce. Z devátých tříd v červnu přitom odešlo 750 dětí.

KAPACITA ŠKOL SE 
POSTUPNĚ PLNÍ

Kapacita městských základních škol se tak postupně plní. Od září bude vyčerpána z více než 90 procent.

„Školy jsou připraveny 
na 1100 prvňáčků, ale počty žáků, kteří skutečně nastoupí do školy, se ještě mohou trochu měnit. Přes prázdniny se často hledají místa pro děti, které se přistěhovaly, některé děti naopak přestoupí do školy mimo Pardubice," řekla Deníku vedoucí oddělení školství pardubického magistrátu Olga Havlíková.

Po prázdninách školy přivítaly své žáky vygruntované a opravené. Jen během prázdnin Pardubice investovaly do svých školských zařízení více než 50 milionů korun. Za celý letošní rok to bude téměř 85 milionů korun. „Ne všechny prázdninové opravy a rekonstrukce ale skončí se zahájením školního roku. Například žáci ze Základní školy Benešovo náměstí musí do druhé poloviny září oželet sociální zařízení pro hřiště 
a tělocvičnu, které prochází rekonstrukcí v hodnotě zhruba 2,1 milionu korun," podotkla Nataša Hradní 
z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Do konce září má také skončit oprava fasády na Základní škole Štefánikova či rekonstrukce střechy na jednom z pavilonů Základní školy ve Studánce. „Všechny opravy se provádějí po dohodě s řediteli škol a neměly by narušit výuku," upřesnila Nataša Hradní.

JEDINÁ VÝJIMKA: 
WALDORFSKÁ ŠKOLA

Například kompletní rekonstrukce elektroinstalace, která začala před nedávnem v Základní škole npor. Eliáše, se bude odehrávat v odpoledních hodinách, o víkendech a podobně.

„Žádná ze škol ale nemusela kvůli opravám posunout začátek školního roku. Všechny školy odstartovaly 1. září. Výjimkou je jen Wal-dorfská, kde budou z důvodu vzdělávání celého pedagogického sboru začínat až 5. září," informovala náš Deník Olga Havlíková.

NOVÁ REGIONÁLNÍ 
FOTBALOVÁ AKADEMIE

Dvě z pardubických základních škol začaly školní rok 
s novinkami ve vzdělávacích programech.

Základní škola ve Staňkově ulici pilotně otevírá vedle tří klasických jednu první třídu s podporou výuky matematiky, etiky a anglického jazyka. Druhou novinkou pardubického základního školství je otevření mládežnické Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje, která bude působit při Základní škole Ohrazenice. „Je třetí akademií tohoto druhu v České republice a má podchytit talentované sportovce z celého regionu a zprostředkovat jejich systematickou odbornou přípravu," uzavřela Nataša Hradní.