Čtvrt milionu korun na obnovu škol

„Finanční prostředky ve výši čtvrt milionu korun budou poskytnuty účelově, a to na obnovu zničené infrastruktury, nejlépe na obnovu některé ze škol. V tomto počinu budeme spolupracovat s Pardubicemi," vyjádřil se krátce po zemětřesení Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové.

Obě města, jak Hradec Králové, tak Pardubice, tuto společnou vizi proměnila v mandáty k podpisům smluv s Charitou Česká republika s tím, že souhrnná částka ve výši půl milionu bude poskytnuta na projekt Výstavba a rekonstrukce škol v oblasti Sindhupalčok. Ten se uskuteční v letech 2015 až 2018.

Peníze půjdou na konto Charity

„Mám radost, že se podařilo najít projekt, který splňuje představy Hradce Králové i našeho města, protože spojením finančních prostředků poukážeme na konto Charity opravdu významnou částku. Ta jistě pomůže tam, kde je to potřeba," doplnil primátor Pardubic Martin Charvát.

„Zničené školní budovy budou rekonstruovány tak, aby odolaly možným dalším zemětřesením, i vyšším než bylo to z 11. dubna 2015. Konstrukce je rovněž upravena pro jednotlivé lokální situace, kdy není možné využít centrální přístup, například když se škola nachází na úzkém hřebenu. Všechny učebny v přízemí umožní přístup i studentům se zdravotním postižením," deklarovala Charita Česká republika. (pad)