„Mezinárodní federace spolků textilních chemiků a koloristů pořádá setkání každé tři roky. Letos padla volba na Pardubice, před třemi lety to byla Budapešť, ale v minulosti také například Paříž, Kodaň, Milán či Vídeň," uvedl Vladimír Kočvara z českého spolku textilních chemiků a koloristů. Na pardubický kongres se přihlásilo již 180 účastníků, kteří si vymění své zkušenosti z barvení, tisku a úprav textilních výrobků. V Pardubicích stráví čtyři dny.

„O novinkách v textilním a chemickém průmyslu přednese své referáty v anglickém jazyce 90 odborníků," doplnil Vladimír Kočvara.

Tradice setkávání se za účelem předávání zkušeností započala v roce 1908 ve Dvoře Králové nad Labem, kde byl založen první spolek textilních chemiků a koloristů. Po druhé světové válce pak byla ve Švýcarsku založena Mezinárodní federace spolků.