Svatý Václav, svatá Anežka, svatý Jan Nepomucký, svatý Jan Žižka z Trocnova… Že v tom výčtu něco nesedí? Máte pravdu, ale i tak by mohl vypadat panteon českých světců.

Východočeské muzeum v Pardubicích dnes zahájí další cyklus historických přednášek. Letos se v přednáškovém sále vystřídají skutečné celebrity současné české historiografie. Přední historici Petr Čornej, Petr Sommer, Petr Charvát, Vít Vlnas, Josef Žemlička, Petr Kubín a Václava Kofránková posluchače provedou životními příběhy tuzemských světců, přičemž odkryjí i proměnu jejich obrazu v dějinách a význam odkazu v soudobé tradici.

„Loňský cyklus předčil naše očekávání. Rytířské sály, kam přišli posluchači na poslední přednášku loňského roku, praskaly ve švech. Osobnosti táhnou a máme štěstí, že se předním českým historikům na pardubickém zámku líbí, za což vděčíme místnímu publiku," vysvětluje ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

SVATÝ BRATR JAN ŽIŽKA?

Z plejády českých světců se přednášející zaměří na životní příběhy a odkaz svatého Václava, svaté Ludmily, svatého Prokopa, svaté Anežky České a svatého Jana Nepomuckého. „Pozoruhodného tématu, zdánlivě vybočujícího z naší hagiografie, tedy nauky o svatých, se v přednášce Svatý Jan Hus a svatý Jan Žižka? dotkne Petr Čornej," říká Tomáš Libánek.

DOJDE I NA VRAŽDU

Obrazy svatých patronů českých jsou nedílnou součástí naší kulturní identity, která se začala formovat v raných dobách české státnosti a která je úzce provázána s křesťanstvím. „Tato témata neztratila na atraktivnosti ani po staletích, ba naopak, zdá se, že jsou stále aktuálnější," připomíná Tomáš Libánek. Snad nejvíce je to patrné na obrazu svatého Václava, jehož ctili obyvatelé středověkých Čech, renesanční i barokní patrioti, stejně jako lidé moderní doby. „Světcův odkaz se stal předmětem četných aktualizací a byl mnohokrát zneužit i k politickým cílům," říká historička Václava Kofránková. Ve své přednášce se bude věnovat právě historické tradici.

SVATÝ VÁCLAVE…

Portrét osobnosti svatého Václava pak vykreslí muž nejpovolanější, archeolog a historik Petr Charvát, který vedle rozkrývání nejranějších dějin přemyslovského státu proslul mimo jiné jako specialista na klínopis a rané starověké civilizace jihozápadní Asie. „Na základě velmi skrovných pramenných údajů vypovím příběh vlády svatého Václava a pokusím se postihnout okolnosti, které vedly k nejproslulejší vraždě českých dějin," slibuje Petr Charvát.

Přednášky se konají vždy v úterý od 18 hodin v přednáškovém sále Zámku Pardubice. Vstupné je 50 korun, předplatné na všech sedm přednášek pak 250 korun. Na přednáškový cyklus Svatí patronové čeští si muzeum dokonce pro pravidelné hosty připravilo abonentky.

Kdy zajít na přednášku?28. 2. – Petr Kubín: Svatá Ludmila mezi fikcí a realitou
7. 3. – Petr Charvát: Václav, kníže Čechů
21. 3. – Václava Kofránková: Maior gloria – svatý Václav v historické tradici
11. 4. – Petr Čornej: Svatý Hus a svatý Žižka?
7. 11. – Petr Sommer: Byl v českéj zemi jeden opat, jemužto jmě bylo Prokop
14. 11. – Josef Žemlička: Svatá Anežka Česká
21. 11. – Vít Vlnas: Svatý Jan Nepomucký