Během čtyř dnů si zahraniční studenti vyzkouší například prezentaci před mezinárodním publikem, navštíví Fakultu restaurování v Litomyšli a čeká je i řada neformálních setkání.

Výměnný program umožňuje studentům zlepšit se v komunikaci v anglickém jazyce a nahlédnout do specifik jednotlivých kultur. Spolupráce všech tří univerzit na poli výměny studentů probíhá na Univerzitě Pardubice již řadu let a je o ni mezi studenty velký zájem. Ukazuje, že krátkodobé studijní pobyty mají pro studenty velký význam jak pro jejich aktuální studium, ale i pro jejich nasměrování a další život.

„Schopnost obstát v mezinárodním prostředí, reprezentovat svoji univerzitu i zemi a vnímat její jedinečnost je ve finále největší devizou pro všechny zúčastněné," uvedla Zuzana Bezdíčková z Jazykového centra Univerzity Pardubice. „Navíc nás velmi těší, že spolupráci naší univerzity a UCLan představují naši kolegové v Prestonu jako příklad jejich nejúspěšnějšího partnerství," dodala Bezdíčková.