Asociace koňských měst Euro Equus se od příštího roku rozroste. Ke čtyřem evropským městům s dlouhou tradicí chovu koní nebo dostihů přibude nově i polská Wroclav.

Na rozšíření se shodla technická komise asociace, která zasedala v Pardubicích. Díky iniciativě sdružení koňských měst se také od roku 2015 bude slavit Evropský den koní.

Slavit se nově bude Evropský den koní

„Evropský den koní se bude slavit současně ve všech členských městech, a to vždy druhou neděli v září. Sdružení si tuto akci nechalo zaregistrovat u Evropské komise, stejně jako každoroční soutěž měst o titul Evropské město koní," řekla vedoucí úseku vnějších vztahů pardubického magistrátu Hana Svobodová.

Evropská síť koňských měst Euro Equus je neziskovou organizací, kterou v roce 2005 založila čtyři města s hlubokou dostihovou tradicí nebo tradicí chovu koní – belgický Waregem, Pardubice, španělský Jerez de la Frontera a portugalská Golega.
Nyní k nim přibude nové členské město Wroclav s více než 600 tisíci obyvateli a dostihovým závodištěm Partynice, kde se konají rovinné i překážkové dostihy pro plnokrevníky i arabské koně a závody francouzských klusáků.

Výstavy by byly světovou raritou

Asociace Euro Equus hodlá chránit a rozvíjet regiony s koňskou tradicí, a tím přispět k zachování evropského dědictví koní.

Například výstavy koní, kde by se vedle starokladrubského plemene mohli předvést rovněž andalúzané, nedávno obnovené plemeno vlámských koní, lipicáni, či portugalští lusitánové, by mohly být zřejmě celosvětovou raritou.