Autobusy, trolejbusy nebo tramvaje. Kníry symbolicky nasadí i některé zastávky.

Právě knír je symbolem Movemberu, jehož cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví.

V listopadu opět vyjedou kníraté vozy MHD, dopravní podniky podpoří akci Movember.V listopadu opět vyjedou kníraté vozy MHD, dopravní podniky podpoří akci Movember.Zdroj: SDP ČR

„Před pěti lety vznikl originální nápad na propojení Sdružení dopravních podniků ČR a jednotlivých dopravních podniků s akcí Movember. Kníraté vozy budou v českých městech letos už popáté upozorňovat na důležitou prevenci, a z netradičního nápadu se tak stává moc pěkná tradice. Mezi našimi řidiči výrazně převažují muži, takže informace o mužském zdraví sdílíme nejen s veřejností, ale dostanou se také do našich zaměstnaneckých časopisů nebo na nástěnky ve vozovnách,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

Pardubická firma vyrábí jako jediná firma v Evropě vitamín D2 a na 2.11. vychází mezinárodní den vitamínu D.
Na začátek listopadu připadá světový den vitamínu D. Vyrábí se v Pardubicích

Zapojené dopravní podniky budou osvětu šířit nejen nalepenými kníry na čelech vozů MHD. Informace se objeví také na letácích nebo obrazovkách uvnitř vozů a samozřejmě také na sociálních sítích.

Nadační fond Muži proti rakovině podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu v této oblasti a pomáhá získat finanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro léčbu onkologických pacientů. Rakovina prostaty je přitom jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin.