„Nejčastěji dobrovolní hasiči žádají o finance na pořízení materiálu potřebného k zajištění jejich činnosti a na zabezpečení akcí pořádaných při preventivně výchovné činnosti. A samozřejmě i na vybavení svých základen, ať jde o menší technická zařízení jako například kalová čerpadla, proudnice, džberové stříkačky, nebo pracovní kombinézy, zdravotní materiál a podobně. V posledních dvou letech často žádají také o dotace na vzduchové pistole a letos i na přenosné radiostanice včetně mikrofonu,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Ilustrační fotografie.
Na náměstí Republiky opraví část silnice