„Dobrých projektů je celá řada, ale jsme omezeni finančními prostředky“. Starosta pátého pardubického obvodu bude pokračovat v rozpracovaných projektech
Pardubický deník pokračuje s projektem Starosti (nových) starostů, který má za cíl čtenářům představit nové vedení v jednotlivých městech, obcích a pardubických městských obvodech.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Nejprve se chci pochopitelně podrobně seznámit s činností úřadu našeho obvodu a proto mezi mými prvními kroky bude zpracování auditu, a to jak finančního tak personálního. Protože peníze jsou až na prvním místě, chci také zkontrolovat stav letošního rozpočtu a s kolegy zastupiteli nás čeká schvalování rozpočtu na rok 2011.
Jaké projekty budete připravovat jako první?
Projekty máme víceméně připravené a budeme na ně kontinuálně navazovat. V současné době se zabývám kontrolou stavu u projektů, na které je zpracována projektová dokumentace, následně samozřejmě budeme muset těmto akcím zajistit financování. Mám-li být konkrétní, jako jednu z prvních akcí máme naplánováno stěhování tržnice z Jilemnického ulice na náměstí Dukelských hrdinů, dále obnovu povrchu komunikace v ulici Železničního pluku a v ulici K Višňovce.
Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
Především samozřejmě v těch, které jsou rozpracovány nebo mají zajištěné financování. Příkladem je třeba hřiště u Základní školy Staňkova nebo studie rozvoje Dražkovic. Pokračovat budeme také v revitalizaci vnitrobloků, na kterou předchozí vedení radnice zajistilo dotace. Dále se bude připravovat projektová dokumentace na rekonstrukci Pražské ulice Na Zavadilce. Dobrých projektů je celá řada, bohužel vždy jsme limitováni finančními prostředky.
Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
Tady je odpověď jednoduchá. Bezesporu to je zajištění evropských dotací na revitalizaci obvodu. Pokud bych měl uvést povedený samostatný projekt obvodu, tak je to podle mého vnitrobloková komunikace ulice K Višňovce a parkoviště v ulici Na Záboří. Zapomenout bych nechtěl ani na rekonstrukci Benešova náměstí, kterou obvod prováděl ve spolupráci s magistrátem.
Pardubice V

Jméno: Jiří Hájek
Datum a místo narození: 16. září 1961 v Pardubicích
Rodinný stav: ženatý
Původní povolání: stavební inženýr
Politická strana: SPP

(red)