Dle těchto zpráv byl Mgr. Pavel Severa stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Zveřejňujeme tímto dodatečné sdělení, jímž informujeme o výsledku trestního řízení v této věci. Mgr. Pavel Severa byl obžaloby v této věci v plném rozsahu zproštěn s tím, že skutek obžalobou označený není trestným činem. Stalo se tak rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. února 2021. Tento zprošťující rozsudek je pravomocný, odvolání státního zástupce proti němu bylo zamítnuto Vrchním soudem v Praze dne 6. 9. 2021.

Toto dodatečné sdělení je zveřejňováno na žádost Mgr. Pavla Severy.