MOTTO:

Před sto lety jsme dobyli Prahu, nyní Brusel
S vůlí a odhodláním dosáhneme vše
Dokázal to Kašpar před sto lety, dokážeme to i my
Pardubický kraj, kolébka moderní dopravy
Od průkopníka aviatiky k dopravě třetího tisíciletí


Rok 2009 byl určitě hektický. Nestavěl jsem si vzdušné zámky a neměl hlavu v oblacích, protože jsem věděl, do čeho jdu. Očekával jsem, že budu muset řešit řadu potíží, ale realita mé představy bohužel v negativním slova smyslu překonala. Ani hospodářská recese, která přišla po letech blahobytu, nás nešetřila.

Zásadně jsme změnili přístup k investicím. Zcela jsme tento systém otevřeli a to nám přineslo úspory stovky milionů korun. Výběrová řízení jsou zcela transparentní a klíčovým činitelem je cena. Příkladem může rekonstrukce bývalé reálky, kde jsme ušetřili 50 milionů korun. Takto veliká zakázka by bez dobré spolupráce se stavebním holdingem enteria měla trnitou cestu. Všichni si uvědomujeme, že reálka patří ke skvostům Pardubice, kde studovali významné osobnosti. Mezi absolventy patří aviatik Jan Kašpar. Právě on dokázal, že se člověk dokáže vznést k oblakům, když má v sobě dostatek odvahy a odhodlání. A Jan Kašpar před sto lety dokázal do té doby nemožné. Když usedal do Blériotu, aby se proletěl nad pardubickým letištěm, věřil, že to zvládne. I já věřím, že dokážeme překonat důsledky hospodářské recese. Odvahu a odhodlání máme nejméně tak velkou, jako náš krajan , průkopník letectví Jan Kašpar.

Vážení spoluobčané, přeji vám, abychom společně dokázali bezpečně prolétnout desátým rokem třetího tisíciletí.

Radko Martínek,
hejtman Pardubického kraje