Domov, který je příspěvkovou organizací kraje, tak již počtvrté obhájil certifikát Vážka a zařadil se mezi nejlépe hodnocená zařízení v Česku. „Zlepšení jsme dosáhli v oblastech: zajištění důstojnosti klientů, celkový pohled na zařízení, potřeby personálu a další vzdělávání,“ uvedla za domov Daniela Stráníková. Auditoři ocenili i práci ředitelky domova Danuše Fomiczewové, která je propagátorkou myšlenek alzheimerovské společnosti v Pardubickém kraji již od roku 2003.

Domov se stal držitelem již několika ocenění. Kromě čerstvě obhájeného certifikátu Vážka je také držitelem certifikátu Garance péče o ránu a certifikátu Značka kvality. Domov nabízí také odlehčovací službu, která může dočasně zastoupit v péči o seniora pečující rodinu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.