K udělování hvězd dochází na základě výsledného hodnocení i dílčích hodnocení v pěti základních oblastech – ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. „Klientům je v Domově u fontány poskytována velmi profesionální, ale zároveň velmi lidská péče,“ konstatoval krajský radní pro sociální péči Pavel Šotola.

Práce v zařízení pro seniory s demencí a Alzheimerovou chorobu je zásadně jiná než v běžném domově pro seniory. Pečují tam totiž o lidi, kteří se neorientují v čase a prostoru a postupně ztrácejí svou identitu.

„Naším hlavním úkolem je zachování jejich lidské důstojnosti i v té nejtěžší části jejich života, kdy postupně ztrácí všechno, co člověk běžně dokáže. Potřebují naši péči, naše pochopení a individuální přístup,“ uvedla ředitelka domova Danuše Fomiczewová.

„Hodně jsme se naučili třeba na stážích v Holandsku a v Anglii, přejali jsme řadu zajímavých prvků. Snažím se, aby všichni zaměstnanci od údržbářů až k managementu procházeli kontinuálně vzděláváním v této oblasti, aby klientům rozuměli. I když přijde uklízečka vytřít a potřebuje klienta přesunout, musí pochopit, že on má z toho strach a je zmatený,“ popsala Fomiczewová.

Práce v sociálních službách je ostatně složitá a emočně náročná a navíc u ní hrozí vysoké riziko vyhoření. „Naši zaměstnanci potřebují nejen dobré podmínky k práci, ale také uznání za tu těžkou práci, kterou vykonávají. Profesionálnímu vyhoření se snažíme předcházet tím, že pořádáme společenské a vzdělávací akce a poskytujeme našim zaměstnancům supervizi,“ dodala Fomiczewová.