V Dětském domově v Holicích žije v současné době dvaatřicet dětí, jimž soud nařídil z důvodu nefungující rodiny ústavní péči.

Jedná se o děti od předškolního věku až po ty, které dosáhnou plnoletosti. Někteří z nich v domově stráví celé dětství a odcházejí jako dospělí lidé. „Plnoletých dětí nás opustí minimálně, protože v průběhu péče jich dost odejde do pěstounské péče nebo jsou adoptovány či se vrací zpět do svých rodin,“ sdělil ředitel domova Milan Hloušek.

V loňském roce tak domov opustil jeden chlapec, který brzy našel uplatnění u stavební firmy, a jeden se připravuje na odchod letos.

Přechod do běžného života však nemusí být bezproblémový a domovy na něj děti připravují. Příprava je vícefázová. Pro dospívající děti mají v holickém domově připraven samostatný byt, kde děti bydlí a sami vykonávají domácí práce. „V této fázi musí děti překonat vazbu na kolektiv, v němž vyrůstaly. Stává se nám, že se cítí osamocené a dost často se vracejí ke skupině,“ vysvětlil Hloušek. Do další fáze se pak zapojují obecně prospěšné společnosti, které děti, například formou víkedových pobytů, zasvěcují do problémů samostatného života. V Pardubickém kraji takto působí Nadace J. J. Pestalozzio. Krajský úřad Pardubického kraje, jako zřizovatel, zároveň chystá tzv. měkké projekty, které budou dětem v přechodu do běžného života také pomáhat.
Po opuštění dětského domova dítě konfrontuje získané informace s realitou. Běžné problémy se sháněním práce či bydlení může navíc zkomplikovat pocit svobody.

„I když k nám mohou děti přijít v útlém věku, zůstávají v jejich podvědomí negativní zážitky z nefungující rodiny. Ty se pak mohou probudit a společně s genovou výbavou dostat dítě do problémů. Ale to se stává i u dětí z rodin fungujících,“ řekl ředitel.

Dětské domovy ovšem nemají kapacitu, aby navštěvovali své bývalé svěřence a zjišťovali, jak žijí. Děti samy však řeší problémy právě radou ve svém bývalém domově.

„Dítě si k domovu nebo k někomu ze zaměstnanců vytvoří citový vztah a radí se s námi, jak problémy řešit. Jsou ovšem i tací, kteří se stydí za to, že vyrostli v dětském domově a kontakt okamžitě přeruší, a to nás opravdu mrzí,“ zakončil ředitel Milan Hloušek.

 

Další informace o dětech z Holic najdete také ZDE