„Průměrná čekací doba od podání žádosti do uzavření smlouvy je v domovech pro seniory 399 dní. Je však vždy třeba brát v úvahu míru potřebné péče a nepříznivou sociální situaci konkrétního žadatele,“ uvedla letos v březnu mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková.

A situace se nezlepšuje. Sociální služby města Pardubic, které provozují Domov pro seniory U Kostelíčka a na Dubině za poslední dva roky zaznamenaly značný nárůst žádostí. „Na konci října 2018 evidovaly 862 žádostí, z nichž 300 splňovalo podmínky pro přijetí s tím, že ročně se v domovech uvolní okolo 150 míst,“ popsala mluvčí pardubického magistrátu Iveta Koubková. Meziročně počet žádostí stoupl o 30 procent.

„Vzhledem k demografickému vývoji musíme jako zřizovatel předvídat vývoj potřeb stárnoucí populace města a připravovat se na něj,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Právě v krajském městě vznikne nový domov pro seniory. Nabídnout by měl až 150 lůžek. Ze šesti posuzovaných lokalit nakonec vedení města vybralo umístění v areálu veterinární kliniky ve Štrossově ulici.

Využijí stávající stravovací provoz

„Rozhodujícími faktory pro výběr lokality je kromě blízkosti nemocnice i ekonomická výhodnost plynoucí ze sdílení podpůrných technických provozů. Pro nový domov využijeme zrekonstruovaný stravovací provoz v Domově pro seniory U Kostelíčka, rovněž budeme sdílet prádelenský provoz,“ konstatoval ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí.

Tým sestavený z odborníků měl za úkol při svém rozhodování zohlednit vhodnou lokalitu, její dostupnost a občanskou vybavenost, jedním z parametrů byla také rychlost výstavby nového objektu a jeho ekonomická, provozní či organizační náročnost. Druhou variantou byly pozemky u Gymnázia Dašická, které přímo navazují na Domov pro seniory U Kostelíčka, vlastníkem je však Pardubický kraj.

„Po podrobnějším posouzení nutnosti přeložek sítí, možností kapacit včetně parkování, technické a finanční náročnosti a možných komplikací stavby spojených s přemístěním sportoviště jsme se rozhodli žádost o pozemek na kraji stáhnout,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že v rozpočtu města je už pokryto 500 tisíc korun určených na náklady spojené s návrhem stavby, na němž se začne brzy pracovat.

Jako vhodné místo pro případný další domov pro seniory, jenž by mohl vzniknout v dlouhodobějším horizontu, vytipovala odborná pracovní skupina areál Masarykových kasáren.

Podle plánů kraje by měla do roku 2021 být dostupnost pobytových služeb sociální péče na území každé obce s rozšířenou působností minimálně na úrovni 20 lůžek na 1000 seniorů, což znamená nárůst asi o 380 lůžek.

Další zvyšování kapacit lůžek

„Přednostně bude podporován rozvoj kapacit v územích s nižší dostupností pobytových služeb sociální péče, jde o Žamberk, Svitavy, Pardubice, Chrudim a Lanškroun, při zohlednění dojezdnosti do zařízení v okolních obcích,“ konstatovala mluvčí kraje Zuzana Nováková.

Největší převis poptávky nad nabídkou je podle krajských statistik na Svitavsku, Přeloučsku, Poličsku a Hlinecku. „Je to dáno kapacitou zařízení, umístěním v rámci kraje, dostupností služeb v okolních obcích či krajích a rovněž způsobem evidence odmítnutých zájemců o službu,“ dodala Nováková.