V krajském městě je kritický nedostatek míst v domovech pro seniory.

„V současné době žije v Pardubicích více než 15 tisíc lidí starších 65 let, což je zhruba 17,5 procenta populace. Podle demografické studie se během 12 let počet lidí závislých na ekonomicky aktivní části obyvatel zdvojnásobí. Bude tedy přibývat i penzistů, kteří se už neobejdou bez sociálních služeb.

Kolik nevyřízených žádostí? Asi tisíc!

„Ve dvou pardubických domovech, kde je kapacita 437 míst, ročně žádá o přijetí na trvalý pobyt zhruba 280 senio〜rů. Umístit se jich ročně podaří kolem 76. K tomu oba domovy disponují celkem 18 lůžky pobytové odlehčovací služby na dobu určitou. Cílem této služby je umožnit rodině, která pečuje o seniora, odpočinek. Ročně tuto službu vy〜užívá kolem 140 klientů. Momentálně máme v domovech 437 obsazených míst a kolem 1000 nevyřízených žádostí. Je nezbytné tuto situaci řešit,“ uvedla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.

Pokud by bylo jediným kritériem při umisťování klienta do domova datum podání žádosti, čekali by pardubičtí senioři na sociální pomoc 35 let.  O přijetí však rozhoduje hlavně zdravotní stav a sociál〜ní situace každého klien〜ta. „Řada lidí si podává žádosti o umístění do domova v době, kdy ještě jeho služby nepotřebuje, tak říkajíc pro jistotu. Proto při výběru klien〜tů do pobytových služeb posuzujeme naléhavost žádosti. V případě, že se klient během čekání na umístění dostane do kritické situace, využijeme bodového zvýhodnění. Nemáme-li volná lůžka, vypomůžeme si alespoň na přechodnou dobu pečovatelskou nebo odlehčovací službou,“ vysvětlila současný systém vedoucí odboru komunitních služeb pardubické radnice Ivana Liedermanová.
Situaci seniorů by mohlo alespoň částečně zlepšit vybudování dalších čtyřiceti míst v Domově U Kostelíčka.

Zde vzniká projekt nového pavilonu, který by měl stát v těsném sousedství domova, na místě budovy, v níž do loňského roku sídlilo plicní oddělení. „Původní objekt je ve velmi špatném technickém stavu a vše nasvědčuje tomu, že jej bude třeba zbourat a vybudovat na jeho místě zcela nový,“ řekla náměstkyně.

Bude potřeba 60 až 80 milionů korun

Na dostavbu domova pro seniory bude podle jejího odhadu třeba 60 až 80 milionů korun. Ty ovšem město k dispozici nemá. „Cena bude jasná po dokončení projektu. Musíme si ale uvědomit, že většina seniorů, kteří přicházejí do domovů, je ve čtyřstupňové škále závislosti na sociální službě hodnocena stupněm III či IV, což znamená, že bez potřebné služby je jejich zdraví či život ohrožen. Proto je vybudování dalších míst tak naléhavé. Doufám, že alespoň 40 lůžek budeme mít k dispozici do tří let, i když bychom potřebovali rozšířit kapacitu zhruba o 100 lůžek,“ dodala Štěpánka Fraňková.