Od května letošního roku nastala změna v zákoně o pomoci v hmotné nouzi v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u osob žijících dlouhodobě na ubytovnách.

Hlavní kritérium? Trvalý pobyt

Tuto dávku, kterou vyplácí úřad práce, lze na základě změny v zákoně vyplatit pouze za souhlasného stanoviska obce, v níž se ubytovna nachází. Podle metodických výkladů se jedná o pravomoc samosprávy, dále však legislativa ani metodiky blíže nespecifikují konkrétní kritéria, podle nichž má obec dát či nedat souhlas.

„Rada města Pardubic rozhodla, že základním kritériem pro udělení souhlasného stanoviska bude trvalý pobyt žadatele v Pardubicích," upřesnila Alexandra Tušlová z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.
Stanovisko k vyplacení doplatku na bydlení vydává v Pardubicích odbor sociálních věcí, na který tuto činnost delegovala rada města.

Úředníci však při jeho vydávání nemohou použít poznatky ze sociální práce s žádající osobou, neboť by tím porušili mlčenlivost, kterou jim ukládá zákon. Proto muselo město určit kritérium, jímž by se při vydávání stanoviska řídili, nicméně definitivní rozhodnutí o přiznání dávky je na úřadu práce.

„Institut trvalého pobytu je podle našeho názoru spravedlivý," řekl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

„Trvalé bydliště v Pardubicích bude základním kritériem k vydání souhlasu. Rozumíme záměru a iniciativě zákonodárce, avšak tato změna zákona nebyla metodicky připravena," dodal náměstek.

Žadatel o dávku ale musí být k trvalému pobytu v Pardubicích přihlášen nejpozději 30. dubna letošního roku, tedy před datem platnosti právní úpravy. „K tomuto opatření nás vede i skutečnost, že řada měst a obcí takové kritérium již přijala a lze předpokládat, že právě odtud se budou vracet občané s trvalým pobytem v Pardubicích. V takovém případě nám ze zákona o obcích a zákona o sociálních službách vyplývá povinnost se o ně postarat. Současně však chceme zamezit přílivu lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt, z měst, jež začala doplatky na bydlení plošně zamítat, nebo jejich výplatu podmínila, stejně jako Pardubice, trvalým bydlištěm žadatelů," konstatoval Jakub Rychtecký.

Město si „posvítí" také na ubytovny

Město chce v souvislosti s udělováním souhlasu s ubytováním také porovnat úroveň poskytovaných služeb v jednotlivých zařízeních.
I to by mělo být vodítkem v rozhodování úředníků.

„Budeme chtít například vědět, zda vlastník ubytovnu udržuje v dobrém stavu, jakou úroveň bydlení klientům poskytuje, zda dokáže zamezit případným deliktům a podobně, " podotkl náměstek.
„Jedině tak můžeme provozovatele motivovat k tomu, aby bydlení, které nabízejí, mělo odpovídající úroveň," dodal Jakub Rychtecký.

„Při posuzování ubytoven hodlá město spolupracovat s úřadem práce, stavebním úřadem, úřady městských obvodů i policie," uzavřela Alexandra Tušlová.