Jak se chovají lidé na Pardubicku a Hradecku z hlediska dopravy? Právě tyto údaje má za cíl získat průzkum, který začal v těchto dnech a potrvá až do konce letošního května. Tazatelé při sběru informací navštíví vybrané domácnosti a jejich příslušníků se budou ptát na jejich každodenní cestování.

Průzkum, který provádějí pracovníci společnosti GfK Praha, je anonymní a jeho výsledky by měly přispět k řešení některých dopravních problémů ve městě a v regionu.

Projekt se koná pod hlavičkou Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně jeho Centra pro otázky životního prostředí. Získaná data rovněž zpracují výzkumníci této naší nejstarší univerzity.

„Odpovědi na výzkumné otázky umožní lépe porozumět důvodům volby různých dopravních prostředků a doufáme, že tak mohou přispět i k řešení některých dopravních problémů ve vašem městě a regionu. Závěrečné výsledky výzkumu budou poskytnuty příslušným magistrátům a zveřejněny na našich internetových stránkách,” uvedla Markéta Braun Kohlová z Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově v Praze a dodala: „K zodpovězení otázek není třeba mít žádné zvláštní znalosti.”

Markéta Braun Kohlová upozorňuje, že tazatelé se budou osloveným lidem prokazovat průkazem společnosti GfK Praha a se získanými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Účast ve výzkumu dopravního chování je pochopitelně dobrovolná. d)