„Investorem této stavby je stát. Její součástí je i přeložka vodovodního potrubí a také rekonstrukce části silnice I/36 ve směru na Sezemice,“ řekl vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa.
Od pondělí 30. dubna bude v Husově ulici omezen provoz. Odulice na Drážce směrem do centra města je vúseku asi 150 metrů uzavřena. „Objížďka vede ulicí Věry Junkové, věznice se musí objet zdruhé strany. Provoz Husovou ulicí ve směru zcentra zůstává zachován, příjezd do firem, které vtomto úseku sídlí, je možný právě ze směru od středu města,“ dodal Jiří Řádek zodboru dopravy pardubického magistrátu.