Během dopoledne mohou zájemci navštívit informační stánky jednotlivých oborů. Od 10 hodin absolvují prohlídky laboratoří a poslucháren včetně dopravního sálu i Výukového a výzkumného centra v dopravě v Doubravicích, kam je doveze přímo od budovy fakulty ve Studentské ulici v univerzitním kampusu v Polabinách speciální autobus.

„Při prohlídce fakultních pracovišť budou moci návštěvníci diskutovat se studenty i pedagogy fakulty a ptát se na to, co je zajímá,“ uvedla tisková mluvčí univerzity Valerie Wágnerová. (pro)