Mezi stěžejní témata konference se řadila například dopravní obslužnost, rozvoj a financování infrastruktury ve východních Čechách či problematika související s dopravním uzlem Pardubic a mnohého dalšího. Hledání řešení v dopravě se ujali například ministr dopravy Martin Kupka, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica či generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, ale i řada dalších hostů. Svá stanoviska rovněž uvedli také zástupci Pardubického kraje.

„Pardubický kraj je jedním z krajů, kam směřuje zdaleka nejvíce investic státu do dopravní infrastruktury jak v železniční, tak v silniční. Příspěvek byl navýšen na letošní rok 2023 do částky 6 miliard korun, nakonec se ovšem ukazuje, že díky konsolidačnímu balíčku se sníží o 4 miliardy. Bohužel problém je, že 4 miliardy v roce 2023 jsou jiné než v těch předchozích letech, protože je poměrně vysoká inflace a růst cen stavebních prací byl poměrně enormní. Takže samozřejmě to, co se pořídí v současné době za 4 miliardy, není tolik, co před osmi lety, když byl zahájen dotační titul ze státního fondu. Pro nás je klíčové, aby se hlavně změnilo rozpočtové určení daně pro kraje. Když bude mít Pardubický kraj své peníze a bude jich mít
dostatek, tak nebude muset být závislý na nejrůznějších státních dotacích, dotacích z evropské unie, a to si myslím, že by měl být náš cíl,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pardubický kraj má podle hejtmana kvůli diskriminačnímu nastavení RUD i rozbité silnice. Ilustrační foto.
Netolický: Vláda je ke krajům alibistická. Rozdělování daní musí být konečně fér

Na dopravní konferenci nechyběly ani vize od prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Korteše, který vyjádřil své plány pro letošní rok, ale i pro následující roky v krajské dopravě.

„Co nás čeká v Pardubickém kraji je Wonkův most a most v Řečanech i dálniční přivaděče. To jsou velké stavby a ekonomicky jsou drahé. Co se týká investic, tak je to 80 projektů, které celé za ten rok uděláme. Některé jsou hodně významné, některé méně, ale i ty jsou důležité,“ sdělil náměstek Kortyš.

Dopravní infrastruktura a investice Pardubického kraje se staly i hlavním tématem pro ministra dopravy Martina Kupku. Zdůraznil důležitost rozvoje kvalitní dopravní infrastruktury, dále pak zmínil investice, jež plynou do Pardubického kraje a připomněl výstavbu klíčové stavby dálnice D35, nebo železničního uzle Pardubic za více než sedm a půl miliardy korun.

Původní stavba z dílny architektů Karla Řepy, Karla Kalvody a Josefa Dandy začala fungovat v květnu 1958 a je památkáři vnímána jako nejkvalitnější funkcionalistické nádraží s hotelem v poválečném Československu.
Proměna pardubického nádraží: Pro cestující jen restaurace, zbytek železničářů

„Bez toho, aniž bychom vybudovali dopravní infrastrukturu nebudeme schopni konkurovat okolním státům. To je výzva. Dali jsme dohromady výhled pro dalších deset let, tak abychom dokázali dostavět tu základní dálniční síť a rozběhnout stavbu vysokorychlostních tratí. To je jasně měřitelný cíl. Přichystali jsme k tomu i potřebné nástroje, ať už v oblasti legislativy, tak v oblasti financování," sdělil ministr dopravy České republiky Martin Kupka.
Velká témata hodlá řešit i Správa železnic, jež uvedl právě na Dopravní konferenci generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Co se týká připravovaných staveb, tak ty sumy jsou opět obrovské. Je to dáno tím, co je před námi, první v pořadí je Pardubický uzel. Troufnu si říct, že nezůstane na kameni kámen z pohledu jednotlivých etap a vybavenosti, kdy velkým kámen úrazu bude i rozsah sdělovací zabezpečovací techniky, protože spolu se seřaďovacím nádražím je to velice rozsáhlé včetně trakce jako takové. Druhá významná stavba bude Choceň – Uhersko, která se připravuje na rychlost 200 Km/h, váže se to k provázanosti na silnici a zánik železničních přejezdů a třetí mega stavba je zkapacitnění a vyřešení toho o čem by možná snil pan Perner, to znamená tunel Ústí nad Orlicí - Choceň,“ generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Retroměstečko 2023
Zásah hasičů, celníků i výjezd tanků. Retroměstečko v Pardubicích slavilo

Program zahrnoval a pamatoval i na širokou veřejnost, kdy v se pátek 8. září konal v sídle SÚS Pk Silniční veletrh. Veletrh je již tradičně spojen s venkovní výstavou techniky, ale i praktickými ukázkami, které se staly pro mnohé velkou zajímavostí a inspirací. „Jsem příjemně překvapen, myslím si, že je to fajn, když se tady vystavovatelé sjedou a mohou pozvaným hostům ukázat co nabízí a jakou techniku můžeme využít při opravě silnic,“ řekl ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák.