Nezmění se však jen časy odjezdů spojů hromadné dopravy, novinkou je například celodenní prodloužení linky číslo 5 až na zastávku Dubina, sever nebo zrušení linky číslo 21. U nejvíce vytížených linek 1, 2, 5, 6, 8/88 a 13 bude o víkendech a svátcích zkrácen interval mezi spoji z původních 30 minut na 20 minut.

U ostatních linek také dochází ke změnám v časech odjezdů a například linka číslo 16 bude v pracovní dny ve 12 hodin z hlavního nádraží a ve 12.30 z Dřítče nízkopodlažní. Nové spoje byly přidány na trase linky 22 ze Závodu míru do Nemošic a zpět. (buk)