„Vzhledem k tomu, že ceny jízdného se v Pardubicích neměnily od roku 2017, přistoupil dopravní podnik k úpravám ceny většiny jízdenek, především jednotlivého jízdného. Naopak u 365denních časových jízdenek se cena upravuje směrem dolů,“ informovala tisková mluvčí Dopravního podniku města Pardubic Jitka Malinská.

Tarif jízdného platný od 1. září je vyvěšen na stránkách DPMP.

Schéma dopravy v Pardubické nemocnici
V areálu nemocnice ubývají parkovací místa. Staví se nový urgentní příjem

Změny se dotknou také časových jízdenek pro studenty. „Ty doznají největší změnu. Studenti budou mít s ohledem na pozdější zahájení akademického roku volitelný začátek platnosti. Vedle 10měsíční jízdenky si mohou od 1. září nově pořídit také jízdenku 365denní,“ vysvětlila Malinská.

Zároveň bude od srpna spuštěna mobilní aplikace Virtuální Pardubická karta – ViPKA. Zájemci o časový kupón si tak už nemusí pořizovat Pardubickou kartu, ale nahrají si jízdenku přímo do mobilu.