Po Kunětické ulici se už opět jezdí. Silnice na polabinském sídlišti Sever byla po mnohaměsíční rekonstrukci dána v těchto dnech opět do provozu.

Závěrečná etapa regenerace sídliště Sever byla zahájena v říjnu loňského roku. Při ní byly rekonstruovány zpevněné plochy v Kunětické ulici až k místu budoucího napojení sídliště Nová Cihelna.

Obousměrná ulice

„Ulice je po dokončení úprav obousměrná, přičemž je zachováno kolmé parkování na jedné a podélné stání na druhé straně vozovky. Ulice je navíc vybavena zvýšenými plochami křižovatek a dalšími zklidňovacími prvky tak, aby celé sídliště mohlo být pojato jako zóna Tempo 30," řekl našemu Deníku vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy MO Pardubice II v Polabinách Tomáš Řezanina.

V ulici je mimo jiné šestadvacet parkovacích míst na novém parkovišti u domu čp. 100, v Kunětické ulici pak přibylo osm kolmých stání. Dvacet oficiálních parkovacích míst vzniklo navíc v prostoru mezi domy čp. 115 a 116. Parkoviště za točnou u IXI clubu se rekonstrukcí zvětší o dalších šestadvacet míst. V ulici rovněž vznikly nové přístřešky na kontejnery, doplněno bylo i veřejné osvětlení.

„Upozorňujeme řidiče, že v návaznosti na dokončení rekonstrukce ulice Kunětická jako poslední etapy Regenerace sídliště Sever dochází rovněž k instalaci nového dopravního značení v lokalitě Cihelna. Nejdůležitější změnou je, že celá lokalita bude nyní pojata jako zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h a s nerozlišenými křižovatkami. To znamená, že na křižovatkách s předností nevyznačenou dopravními značkami platí přednost zprava a průběžná ulice už není „hlavní". Toto pravidlo se ovšem nepoužije při výjezdu z obytné zóny z ulice U Josefa nebo z parkoviště, kdy se dává přednost vždy," uvádí oficiální web Městského obvodu Pardubice II. Zmíněná ulice U Josefa se opět stává jednosměrnou, tak jak tomu bylo v době před celkovou rekonstrukcí.

Konec regenerace

„Nyní se dokončila rekonstrukce Kunětické ulice, ale nešlo jen o ni. Završila se tak regenerace sídliště Sever, která byla zahájena již v roce 2009 přestavbou křižovatky U Josefa na kruhový objezd, pokračovala v roce 2010 rekonstrukcí ulice K Cihelně a dále pak úpravami ulice K Rozvodně a novým vybavením dětských hřišť na sídlišti. Těmito úpravami přibylo 186 parkovacích míst, rekonstruováno bylo šest dětských hřišť, postavilo se deset přístřešků na kontejnery, přibyly chodníky, veřejné osvětlení, nezapomnělo se ani na sadové úpravy. Celkem se proinvestovalo šedesát milionů korun, přičemž polovina šla z rozpočtu městského obvodu Pardubice II, stát přispěl prostřednictvím Programu regenerace panelových sídlišť bezmála osmi miliony a zbývající část hradilo město Pardubice. Celou akci po projekční stránce k realizaci připravil Městský obvod Pardubice II na základě svého Programu rozvoje. Domnívám se, že regenerované sídliště Sever je jedním z hmatatelných důkazů, že městské obvody nejsou úplně k ničemu, jak poslední dobou slýcháme z mnoha stran…," shrnul akci Tomáš Řezanina.