1. Silnice I/37
Částečná uzavírka
ve volném úseku u elektrárny
Opatovice z důvodu napojení
areálu prodeje plynu.
Do 30. 6. 2010

2. Silnice II/322
Uzavírka silnice
ve Chvaleticích, výjezd
směr Přelouč.
Od kilometru 16,5 do 17,1.
Do 30. 11. 2009

3. Silnice III/32219
Uzavírka komunikace
ve Valech v úseku
od křižovatky se silnicí I/2
po křižovatku
se silnicí III/32220
Mělice vždy
v neděli od 5 do 13 hodin.
Do 31. 12. 2009

4. Silnice I/35
Dopravní omezení
na komunikaci
Hradecká ve Vysokém Mýtě.
Do 1. 7. 2009

5. Silnice I/43
Omezený provoz
na komunikaci v Opatově.
Do 20. 12. 2009

6. Silnice III/33770
Úplná uzavírka
komunikace
Ctětín – Strkov.
Do 31. 5. 2009

7. Uzavírka
Tylšovy ulice
v Letohradě.
Do 30. 9. 2009

Dopravní servis Pardubického kraje