1. Silnice I/37

Částečná uzavírka ve volném úseku u elektrárny Opatovice
z důvodu napojení areálu prodeje plynu. Do 30. 6. 2010

2. Silnice II/322

Uzavírka silnice
ve Chvaleticích, výjezd směr
Přelouč. Od kilometru 16,5
do 17,1. Do 30. 11. 2009

3. Silnice III/32219

Uzavírka komunikace
ve Valech v úseku
od křižovatky se silnicí I/2
po křižovatku se silnicí
III/32220 Mělice vždy v neděli
od 5 do 13 hodin. Do 31. 12. 2009

4. Uzavírka silnice III/3409

Svídnice na Chrudimsku.
Rekonstrukce mostu
e. č. 3409–1. Do 30. 11. 20095. Silnice I/43

Omezený provoz na komunikaci v Opatově. Do 20. 12. 2009

6. Uzavírka

Tylšovy ulice v Letohradě.
Do 30. 9. 2009

6. Silnice II/360

Částečná uzavírka v Letohradě po křižovatku s komunikací do Jankovic. Do 10. 9. 2009

7. Úplná uzavírka

mostu T. G. Masaryka
v Chocni. Do 11.12. 2009

8. Silnice I/35

Uzavírka v obci Koclířov. Neprůjezdné tři pruhy. Do 12. 11. 2009

9. Silnice I/43

Uzavírka komunikace v obci
Svitavy–Lačnov. Výstavba
opěrných (břehových) zdí.
Do 30. 10. 2009

10. Silnice I/35

Uzavírka na mostě ev. č.
35–106D, pod silnič. tunelem
Hřebeč. Do 9. 11. 2009