1. Krátkodobé uzavírky
silnice III/32219 ve Valech,
v úseku od křižovatky
se silnicí I/2 – po křižovatku
se silnicí III/32220
– Mělice, vždy
v neděli od 5 do 13 hodin.
Do 31. 12. 2010.

2. Práce na silnici
most ev. č. 29817–3,
Dolní Ředice. Do 31. 5. 2010

3. Uzavírka
komunikace II/322
,
ulice Průmyslová, Pardubice – Černá za Bory. Do 30. 5. 2010

Dopravní servis Pardubického kraje