1. Silnice I/37

Částečná uzavírka
ve volném úseku
u elektrárny
Opatovice z důvodu napojení
areálu prodeje plynu.
Do 30. 6. 2010
2. Silnice II/322
Uzavírka silnice
ve Chvaleticích,
výjezd směr
Přelouč. Od kilometru
16,5 do 17,1.
Do 30. 11. 2009
3. Silnice III/32219
Uzavírka komunikace
ve Valech v úseku
od křižovatky se silnicí I/2
po křižovatku se silnicí
III/32220 Mělice vždy
v neděli
od 5 do 13 hodin.
Do 31. 12. 2009
4. Uzavírka silnice III/3409
Svídnice na Chrudimsku.
Rekonstrukce mostu
e. č. 3409–1.
Do 30. 11. 2009
5. Silnice I/43
Omezený provoz
na komunikaci v Opatově.
Do 20. 12. 2009
6. Uzavírka
Václavské a Pernštýnské
náměstí v Přelouči,
čp. 169,
čp. 779. Do 30. 11. 2009
7. Úplná uzavírka
mostu T. G. Masaryka
v Chocni. Do 11.12. 2009
8. Silnice I/35
Uzavírka v obci Koclířov.
Neprůjezdné tři pruhy.
Do 12. 11. 2009
9. Silnice I/43
Uzavírka komunikace v obci
Svitavy–Lačnov.
Výstavba
opěrných (břehových) zdí.
Do 30. 10. 2009
10. Silnice I/35
Uzavírka na mostě
ev. č.
35–106D, pod silnič. tunelem
Hřebeč. Do 9. 11. 2009
11. Práce na silnici
35, 3711 a 368 na výjezdu
z obce Linhartice
v okrese Svitavy.
Do 15. 11. 2009