1. Uzavírka místní komunikace Hlinsko, část Kouty. Do 28. 2. 2010


2. Silnice III/32219
Uzavírka komunikace ve Valech v úseku od křižovatky se silnicí I/2 po křižovatku se silnicí III/32220 Mělice vždy v neděli od 5 do 13 hodin.
Do 31. 12. 2009


3. Uzavírka
komunikace II/322, ulice Průmyslová, Pardubice – Černá za Bory. Do 30. 5. 2010


4. Práce na silnici most ev. č. 29817–3, Dolní Ředice. Do 31. 5. 2010