1. Silnice I/37
Částečná uzavírka
ve volném úseku
u elektrárny
Opatovice
z důvodu
napojení areálu
prodeje plynu.
Do 30. 6. 2010


2. Silnice II/322
Uzavírka silnice
ve Chvaleticích,
výjezd směr
Přelouč.
Od kilometru
16,5 do 17,1.
Do 30. 11. 2009


3. Silnice III/32219
Uzavírka komunikace
ve Valech v úseku
od křižovatky
se silnicí I/2
po křižovatku
se silnicí III/32220
Mělice
v neděli od 5
do 13 hodin.
Do 31. 12. 2009


4. Uzavírka
silnice III/3409
Svídnice
na Chrudimsku.
Rekonstrukce
mostu e. č. 3409–1.
Do 30. 11. 2009


5. Silnice I/43
Omezený provoz
na komunikaci
v Opatově.
Do 20. 12. 2009


6. Uzavírka
Tylšovy ulice
v Letohradě.
Do 30. 9. 2009


6. Silnice II/360
Částečná uzavírka
v Letohradě
po křižovatku
s komunikací
do Jankovic.
Do 10. 9. 2009


7. Úplná uzavírka
most T. G. Masaryka
v Chocni.
Do 11.12. 2009


8. Silnice III/358
Uzavírka
komunikace
u nemocnice
v Chrudimi
z důvodu
rekonstrukce
vodovodu
a kanalizace.
Do 31. 8. 2009


9. Uzavírka
od křižovatky III/3116
na III/3141,
úsek cca 150 m.
Verměřovice.
Do 30. 8. 2009

Dopravní servis Pardubického kraje