1. Silnice I/37 Částečná uzavírka ve volném úseku u elektrárny Opatovice z důvodu napojení areálu prodeje plynu. Do 30. 6. 2010

2. Silnice II/322 Uzavírka silnice ve Chvaleticích, výjezd směr Přelouč. Od kilometru 16,5 do 17,1. Do 30. 11. 2009

3. Silnice III/32219 Uzavírka komunikace ve Valech v úseku od křižovatky se silnicí I/2 po křižovatku se silnicí III/32220 Mělice vždy v neděli od 5 do 13 hodin. Do 31. 12. 2009

4. Uzavírka silnice III/3409 Svídnice na Chrudimsku. Rekonstrukce mostu e. č. 3409–1. Do 30. 11. 2009

5. Silnice I/43 Omezený provoz na komunikaci v Opatově. Do 20. 12. 2009

6. Uzavírka Václavské a Pernštýnské náměstí v Přelouči, čp. 169, čp. 779. Do 30. 11. 2009

7. Úplná uzavírka mostu T. G. Masaryka v Chocni. Do 11.12. 2009

8. Silnice I/35 Uzavírka v obci Koclířov. Neprůjezdné tři pruhy. Do 12. 11. 2009

9. Silnice I/43 Uzavírka komunikace v obci Svitavy–Lačnov. Výstavba opěrných (břehových) zdí. Do 30. 10. 2009

10. Silnice I/35 Uzavírka na mostě ev. č. 35–106D, pod silnič. tunelem Hřebeč. Do 9. 11. 2009

11. Práce na silnici 35, 3711 a 368 na výjezdu z obce Linhartice v okrese Svitavy. Do 15. 11. 2009