1. Silnice I/37
Částečná uzavírka ve volném úseku u elektrárny Opatovice z důvodu napojení areálu prodeje plynu. Do 30. 6. 2010

2. Silnice II/322
Uzavírka silnice ve Chvaleticích, výjezd směr Přelouč. Od kilometru 16,5 do 17,1. Do 30. 11. 2009

3. Silnice III/32219
Uzavírka komunikace ve Valech v neděli od 5 do 13 hodin. Do 31. 12. 2009

4. Uzavírka silnice III/3409
Svídnice na Chrudimsku. Rekonstrukce mostu e. č. 3409–1. Do 30. 11. 2009

5. Silnice I/43
Omezený provoz na komunikaci v Opatově. Do 20. 12. 2009

6. Uzavírka
Tylšovy ulice v Letohradě. Do 30. 9. 2009

7. Silnice II/360
Částečná uzavírka v Letohradě po křižovatku s komunikací do Jankovic. Do 10. 9. 2009

8. Úplná uzavírka most T. G. Masaryka v Chocni. Do 11.12. 2009

9. Silnice III/358
Uzavírka komunikace u nemocnice v Chrudimi z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Do 31. 8. 2009

10. Uzavírka
od křižovatky III/3116 na III/3141, úsek cca 150 m. Verměřovice. Do 30. 8. 2009

11. Silnice I/35
Uzavírka v obci Koclířov. Neprůjezdné tři pruhy. Do 12. 11. 2009

12. Uzavírka ulice Blatenská a Vocelova v Hlinsku. Do 4. 9. 2009