1. Silnice I/37

Částečná uzavírka
ve volném úseku
u elektrárny
Opatovice z důvodu
napojení areálu
prodeje plynu.
Do 30. 6. 2010

2. Silnice I/37

Úplná uzavírka
mezi Opatovicemi
nad Labem a Hrobicemi
v úseku 34,6 až 35,2
kilometru z důvodu výstavby
nové silnice I/37 v prostoru
mimoúrovňové křižovatky
Hrobice v rámci stavby „R35
Sedlice – Opatovice“.
Objízdná trasa je vedena
po souběžné nové silnici
a po provizorní komunikaci
v místě stavby. Do 30. 11. 2008

Dopravní uzavírky v Pardubickém kraji


3. Silnice I/35

Částečná uzavírka
na úrovni Holic
z důvodu stavby obchvatu.
Maximální povolená
rychlost
je snížena na 50 km/h.
Do 20. 12. 2008

4. Silnice II/ 298

Úplná uzavírka mezi
Sezemicemi a obcí Rokytno
v prostoru mostu
ev. č. 298–006 přes Ředický
potok z důvodu jeho opravy.
Doprava je převedena
na provizorní mostní
přeložku vedle
původního mostu.
Do 30. 11. 2008

5. Silnice I/35

Částečná uzavírka
silnice na výjezdu
z Vysokého Mýta
na Džbánov z důvodu
stavby sjezdu k areálu
firmy Šmídl. Doprava
je vedena zbylou
částí komunikace.
Do 25. 11. 2008

6. Silnice I/43

Částečná uzavírka
mezi obcemi Dětřichov
a Opatovec z důvodu
rozšíření a úpravy
příkopů a úpravy
propustků. Provoz je veden
vždy volnou částí
komunikace.
Do 20. 12. 2008

7. Silnice I/11

Částečná uzavírka
na úrovni křižovatky
Líšnice mezi Žamberkem
a Jablonným nad Orlicí
z důvodu
opravy propustku
na 104. kilometru.
Doprava je vedena
zbylou částí komunikace.
Do 30. 11. 2008