I přes letošní mírnou zimu nelze počítat s tím, že by byly výrazněji urychleny práce na stavbách silnic a dálnic.

Jednak mají stavební firmy v první polovině ledna časté dovolené, jednak se na počasí nelze stoprocentně spolehnout, hlavně při plánování subdodávek. A třeba cementárny nebo obalovny stejně mají zimní přestávku.

„V takovémto počasí se dají dělat třeba násypy, veškeré zemní práce nebo s kamenivem a drtí. Co se týče betonáží, injektáží a staveb mostů, tam je stejně třeba čekat na jarní období, kdy bude větší jistota s teplotami,“ řekl stavbyvedoucí chrudimského obchvatu Marek Šibal.

Právě archeology rozhrabaná trasa druhé části obchvatu Chrudimě byla stavbařům předána týden před Vánocemi. A i když počasí nyní skutečně přeje, stroje na trasu vyjedou, pokud bude počasí nadále přát, nejdříve v polovině února.

„Teď řešíme ještě spoustu papírových záležitostí, týkající se přeložek vodovodů a dalších sítí, bez nich se nepohneme. Ale bude-li nám počasí přát, v polovině února bychom začali se skrývkou podornice, samotnými přeložkami sítí a zakládáním mostů,“ dodal Šibal.

Volnější tempo panuje i na stavbě dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem u Vysokého Mýta.

„V druhé polovině prosince a první polovině ledna si zaměstnanci stavebních firem vybírají dovolené, mají zimní odstávku. Firmy je k výběru dovolené v této době kvůli zimnímu přerušení prací motivují,“ uvedla Hana Jarolímová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Výraznější uspíšení prací na stavbách silnic díky příznivému počasí tak podle ní nelze čekat. I zemní práce, v nichž nyní lze pokračovat, totiž mají své technologické lhůty. „Lze dělat třeba náspy, ale ty si stejně musí šest měsíců sedat, než se může pokračovat,“ dodala.