Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spolu s vedením města Sezemice si od obchvatu slibují vyřešení nevyhovující situace při průjezdu Počapelskými Chalupami, Sezemicemi a obcí Časy. Čekají také menší nehodovost ve zmíněných obcích a snížení znečištění vzduchu. Stavba bude sloužit i jako přivaděč plánované dálnice D35 do Pardubic, na kterou se napojí díky mimoúrovňové křižovatce u Časů. Investorem 6,8 kilometru dlouhého obchvatu je ŘSD, předpokládané stavební náklady jsou 845,6 milionu korun. 

PLÁNUJÍ UŽ 20 LET
S plánováním obchvatu Sezemic začalo Ředitelství silnic a dálnic již v roce 1997, s projektováním pak o dva roky později. ŘSD samotné však stavbu neprojektuje, jednotlivé stupně projektu, například studie nebo dokumentace pro územní řízení zadává firmám ve výběrovém řízení. V tuto chvíli je projekt ve fázi dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracovala liberecká firma Valbek.

Doprava v Sezemicích kvůli uzavírce v Býšti zažívá krušné časy.
V Sezemicích stojí kolony aut

Ač se s projektováním začalo již před osmnácti lety, stavba stále nezačala a to i přes to, že investiční záměr byl ministerstvem dopravy schválen již v roce 2002. „Na přípravu staveb nebyl poskytnut dostatek finančních prostředků na potřebné průzkumy a projekty. Územní rozhodnutí bylo proto vydáno až v roce 2015,“ sdělila vedoucí úseku výstavby Správy Pardubice ŘSD Hana Jarolímová.

Začátek prací zkomplikovala také nutnost zopakovat proces EIA, tedy studii, která vyhodnocuje vliv stavby na životní prostředí. Původní plány přitom hovořily o dokončení stavby v roce 2018. „Původní plány nepočítaly s tím, že bude ŘSD před vydáním stavebních povolení muset zopakovat proces EIA. V současné době předpokládáme dokončení stavby obchvatu v roce 2021,“ řekla Jarolímová. 

CHYBÍ STĚNA NEBO VAL
Kromě vedení Sezemic na obchvat čekají i obyvatelé Počapelských Chalup. Hustá doprava jim komplikuje například vyjíždění z vedlejších silnic na hlavní tepnu protínající jejich obec.

V projektu obchvatu však vidí zásadní nedostatek, a to chybějící protihlukový val nebo stěnu. Sepsali petici, kterou chtějí docílit vnesení do projektu dostatečně vysoké protihlukové stěny, která ztlumí dopad hluku a znečištění na domy. 

„Proti obchvatu Sezemic nejsme. Chápeme, že je důležitý pro rozvoj a bezpečnost dopravy. Vadí nám ale, že v současném návrhu chybí protihluková stěna. Vždyť od hranice posledního pozemku je čtyřproudová silnice jen sto metrů,“ řekl Daniel Višňák, který za peticí stojí. Uvedl také, že pod petici se podepsali všichni občané zmíněné obce. „Hluk a znečištění bude značné. Naším cílem je vypracování nové hlukové studie a především vybudování protihlukového valu nebo stěny,“ dodal Višňák.

Vizualizace severovýchodního obchvatu Pardubic
Posouzení vlivu na prostředí by snad obchvat zpozdit nemuselo

Připomínky ke stavbě obchvatu má i Ondřej Chlumecký, jehož otec vlastní pozemky, přes které má I/36 vést. „Komunikace ze strany ŘSD je nedostačující. Z naší strany by ochota o výkupu jednat byla, kdyby z jejich strany došlo ke zlepšení přístupu. Dostali jsme pouze jeden dopis před zhruba pěti nebo šesti lety. Od té doby byly pouze pokusy starosty Sezemic o sjednání schůzek,“ řekl Chlumecký.

STAROSTA MÁ OBAVY
Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že se starosty dotčených obcí je v kontaktu. „Na výrobní výbory, které se konají v průběhu projektování, jsou vždy zváni starostové obcí. S nimi projekt vždy konzultujeme tak, aby mohlo dojít k úpravám dle jejich požadavků,“ uvedla Jarolímová. 
Její slova potvrzuje starosta Sezemic Martin Staněk. „Schůzky s ŘSD vždy probíhají bez problémů a snaží se vyjít vstříc,“ popsal. Zároveň ale dodal, že ač o iniciativě obyvatel Počapelských Chalup ví, má z ní obavy. 

Ilustrační foto
Obchvaty jsou prý pro město prioritou. I ten jihovýchodní

„Vím, že občané Počapelských Chalup ŘSD ohledně chybějící protihlukové stěny kontaktovali. Samozřejmě chceme, aby naši občané byli spokojení a problém s nadměrným množstvím dopravy se jen nepřesunul z jedné části města do druhé. Mám ale obavy ze zpoždění, které by petice mohla způsobit. Každá připomínka může obchvat opozdit o rok a já na něj nechci čekat dalších pět let,“ popsal Staněk. 

Nadějí pro obyvatele Počapelských Chalup je tak nová studie EIA. Po jejím zveřejnění by mohli vznést připomínku ohledně chybějících protihlukových opatření.