„Amalthea poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny," charakterizují představitelé sdružení Amalthea své poslání.

Dnes a zítra před divadlem

Pokud jsou vám jejich myšlenky blízké, můžete jejich činnost ve středu nebo ve čtvrtek podpořit, a to ještě pro vás velice příjemnou formou koupí a následnou konzumací vánočního punče. Stačí zastavit se od 15 do 20 hodin před Východočeským divadlem v Pardubicích.

„Společně se budeme moci zaposlouchat do koled a tónů flašinetu a potkat se s herci Východočeského divadla," zve za organizaci Amalthea Kamila Komárková.

Následuje také perníčková akce

Organizace si „přivydělává" na svou činnost nejen prodejem punče před pardubickým divadlem.

Zapojila se také například do kampaně Vánoční perníček, kdy se na prodejnách jednoho obchodního řetězce budou prodávat speciální perníčky, část z výtěžku by měla připadnout i Amalthee. (pro)