Tříkrálové dny pak v Pardubicích uzavře v pondělí 9. ledna od 17 hodin v Domě techniky houslový recitál manželů Zdvihalových a žáků ZUŠ Havlíčkova.

„Letos se doprovodný program poprvé rozšíří i do dalších obcí," přiblížila Vladimíra Karlová z Oblastní charity Pardubice, která sbírku pořádá. Například v sobotu bude ve velkém sále Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích od 17 hodin připravena pro všechny koledníky diskotéka. Ve stejný den začne v 16 hodin v evangelickém kostele v Bukovce Tříkrálový koncert s Trdlem.

Pardubická charita sbírku pořádá v 85 obcích. „V některých z nich se našim koordinátorům zatím nepodařilo najít místní skupinku tří králů. Poměrně málo koledníků se zatím přihlásilo i v samotných Pardubicích. Místním skupinkám tří králů dáváme přednost, protože je lidé znají a více jim důvěřují. Zájemci se stále mohou hlásit na dobrovolnik@charitapardubice.cz nebo prostřednictvím webových stránek pardubické charity," doplnila Vladimíra Karlová.

V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Další prostředky vynaloží na domácí hospicovou péči a na řešení mimořádných situací (povodně, požáry). Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové a Charity České republiky.