„Hovořili o hospodaření, ale také o možnosti získat dotaci z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury (IOP) na obnovu objektů a parku,” uvedla tisková mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Změnilo se totiž postavení hřebčína, který získal v polovině letošního roku statut příspěvkové organizace. Jako státní podnik neměl hřebčín podle pravidel Evropské unie na tuto dotaci nárok.

Zasedání se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. S uspokojením konstatoval, že se zlepšila ekonomická situace v hřebčíně. „A ještě větší uspokojení pociťuji z toho, že došlo ke konsenzu mezi památkáři a vedením hřebčína. Existuje reálná šance, že se hřebčín může ucházet o prostředky z Integrovaného operačního programu na obnovu areálu,“ shrnul hejtman podstatné body jednání dozorčí rady.