Jednání mimořádné valné hromady Dostihového spolku (DS), který provozuje pardubické závodiště a je mimo jiné i pořadatelem Velké pardubické, se logicky dotklo také návrhu na zahájení insolvenčního řízení. To podal bývalý spolupracovník DS Karel Šimána.

Oprávněný návrh? Rozhodne soud

„Soud musí prozkoumat oprávněnost návrhu k insolvenci. DS už podal odpor proti oprávněnosti insolvence. Nyní bude záležet na tom, jak se k tomu soud postaví, zda nárok Karla Šimány uzná jako oprávněný či ne,“ řekla členka představenstva DS, pardubická primátorka Štěpánka Fraňková (na snímku), podle níž se město nyní jako největší věřitel DS k návrhu na insolvenci nepřipojí.

„Udělali bychom to pouze v případě, že by na středeční valné hromadě neprošla varianta zvýšení základního jmění, což se nestalo,“  sdělila Štěpánka Fraňková.
„Město si bylo vědomo určité morální povinnosti vůči DS, proto z pozice majoritního akcionáře činilo celý loňský rok kroky k jeho záchraně,“ vysvětlila primátorka.
„Podle toho, jak vypadá účetnictví DS, nevylučuji, že se mohou objevit i další věřitelé, o nichž nevíme. Svědčí o tom i fakt, že faktury, jejichž proplacení nárokuje Karel Šimána, nejsou v účetnictví DS evidovány. Pokud by se objevili další věřitelé, museli bychom tento problém řešit aktuálně,“ poznamenala Štěpánka Fraňková.

„Za rok 2011 se nám povedlo odstranit chyby, které se v účetnictví daly odstranit. Předpokládám, že od druhého pololetí letošního roku by mělo být účetnictví stoprocentně v pořádku,“ sdělila členka představenstva DS.

Pardubická primátorka se podle svých slov neobává, že by v případě insolvence DS hrozila ztráta ochranných známek na Velkou pardubickou. „Největším věřitelem DS je totiž město,“ dodala.

Advokáti rozporují platnost smluv

„V současné době rozporujeme platnost smluv, kvůli kterým Karel Šimána podal návrh na insolvenci DS. Některé smlouvy nejsou podepsané. Navrhovatel navíc sám nemá pořádek ve svém účetnictví, neboť v insolvenčním návrhu je označil jako neuhrazené, přitom polovina z nich je v současné době uhrazených. Soudu jsme doložili i výpisy z účtu,“ prohlásila advokátka Tereza Jelínková.

„Domnívám se, že návrh k insolvenci byl podán účelově. Ještě minulý pátek vedl Karel Šimána čilé jednání se současnou ředitelkou DS Hanou Jeníkovou, jehož cílem bylo vyjasnění aktuální výše dluhu. Pokud tento dluh skutečně existuje, měl být řešen formou soudního řízení, nikoliv insolvence. Proto budeme chtít vymáhat škodu, která kvůli této skutečnosti DS vznikla,“ pokračovala advokátka Tereza Jelínková.

Senátor Vladimír Dryml se podivoval

„Ze všech problémů, které DS má, ho nejvíc poškodil návrh na insolvenci. K tomu vůbec nemělo dojít,“ konstatoval na středeční valné hromadě DS senátor Vladimír Dryml, který je akcionářem DS.

„Nechápu, proč jsme v minulosti faktury platili a teprve teď budeme zpochybňovat platnost smluv,“ podivoval se senátor Vladimír Dryml.